AGİSNA


AGİSNA
Bize imdad eyle, yardım ihsan eyle (meâlinde du

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.